PL | EN

Hodowla bydła i produkcja roślinna  | 

Produkcja roślinna

Spółka obecnie gospodaruje na 1899,26  ha powierzchni ogólnej,w tym 1784,97  ha stanowią użytki rolne. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne – 1336,43 ha, a trwałe użytki zielone obejmują powierzchnię 448,55 ha. Grunty te położone są na terenie 3 gospodarstw (Racotu, Gryżyny i Przysieki) z których średni wskaźnik bonitacji wynosi 1,08. Produkcja roślinna ukierunkowana jest na zapewnieniu niezbędnej ilości pasz dla zwierząt oraz towarowej produkcji zbóż nasiennych i konsumpcyjnych, które razem stanowią 50 % areału wszystkich roślin uprawnych w naszym gospodarstwie. Spółka zajmuje się również uprawą rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. W 2014 roku na powierzchni 65 ha prowadzona była reprodukcja nasienna łubinu żółtego i wyki jarej.

W celu uzyskania wysokiej efektywności produkcji Zarząd Spółki kładzie nacisk na zakup nowoczesnych i wysokowydajnych maszyn oraz urządzeń rolniczych.