PL | EN

Aktualnosci |

Galeria

Ogłoszenie o przetargu17.09.2015

Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

Ogłasza zamówienie

WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ W PARKU

DWORSKIM W GRYŻYNIE

(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: gospodarstwa Stadniny Koni „RACOT”, woj. wielkopolskie.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie

internetowej www.racot.pl

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.

Termin i miejsce składania ofert: do 30.09.2015 r. do godz. 15.00

w sekretariacie siedziby Spółki w Racocie ul. Dworcowa 5.

Termin realizacji: do 30.11.2015 r.

Bliższe informacje telefoniczne: (065) 511-79-64.

SIWP

Powrót