PL | EN

Aktualnosci |

Przetarg na prace remontowo-konerwatorskie zabytkowego budynku lodowni w Gryżynie16.03.2017

Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o.

Racot,ul. Dworcowa 5

64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

PRACE REMONTOWO – KONSERWATORSKIE

ZABYTKOWEGO BUDYNKU LODOWNI w Gryżynie

(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Gryżyna, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie

internetowej www.stadninakoni@racot.pl.

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych robót.

Termin i miejsce składania ofert: do 05.04.2014 r. do godz. 14.00

w sekretariacie siedziby Spółki w Racocie ul. Dworcowa 5.

Termin realizacji: do 30.06.2017 r.

Bliższe informacje telefoniczne: (065) 511-79-64.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Kosztorys

Umowa

Projekt budowlany załączniki :

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4

Załącznik numer 5

Załącznik numer 6

Załącznik numer 7

Załącznik numer 8

Załącznik numer 9

Załącznik numer 10

Załącznik numer 11

Załącznik numer 12


Powrót