PL | EN

Aktualnosci |

Ogłoszenie 22.07.2016

Racot 22.07.2016r.

Ogłoszenie

Stadnina Koni Racot sp. z o.o., Racot , ul. Dworcowa 5,64-00 Kościan zaprasza do składania ofert na stałe i kompleksowe świadczenie usług weterynaryjnych dla bydła w szczególności z zakresu profilaktyki, leczenia i rozrodu. Miejsce wykonywania usług to gospodarstwo w miejscowości Gryżyna oraz Stara Przysieka Druga. Oferta powinna zawierać miedzy innymi:

- zakres czynności świadczonych usług

- opis usługodawcy i doświadczenia

- cennik i warunki płatności

Termin składania ofert do 16.08.2016 r. a rozstrzygniecie zapytania 31.08.2016 r.

Oferty prosimy składać listownie lub na adres stadninakoni@racot.pl.

Więcej informacji telefon (65) 511 79 64

Powrót