PL | EN

Aktualnosci |

Ogłoszenie o przetargu 08.08.2015

 Data

08.08.2015

Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

Racot, ul. Dworcowa 5

64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza zamówienie na :

WYKONANIE PRAC PIELĘGNACYJNYCH W PARKU

DWORSKIM W GRYŻYNIE

(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji :gospodarstwa Stadniny Koni Racot , woj. wielkopolskie

Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.racot.pl

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy

Termin i miejsce składania ofert do 10.09.2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie siedziby Spółki w Racocie ul. Dworcowa 5.

Termin realizacji do 20.11.2015 r.

Bliższe informacje telefoniczne tel. 65 511 79 64

SWIP - do pobrania tutaj

Powrót