PL | EN

Aktualnosci |

Zapytanie ofertowe dot. Omłotu rzepaku i zbóż24.05.2016

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usług omłotu : 300 ha rzepaku ozimego i 570 ha zbóż w Stadnina Koni ,,RACOT’’ Sp.z o.o. , Racot , ul. Dworcowa 5 , 64 – 000 Kościan , w lokalizacji Racot , Gryżyna , Stara Przysieka Druga.

1.Koszt omłotu 1 ha z użyciem paliwa usługobiorcy lub usługodawcy .

2.Termin wykonania usługi : okres zbiorów 2016 r, na dyspozycję usługobiorcy.

3.Marka, rodzaj i rok produkcji kombajnu .

4.Warunki udzielonej gwarancji na wykonanie usługi ( ciągłość realizowanej usługi ).

5.Warunki płatności za usługę : przelew na konto, termin zapłaty .

6.Informacja o usługodawcy .

7.Termin składania ofert : 10.06.2016 r. listownie lub na adres email : stadninakoni@racot.pl

Powrót